2019 rugsėjo 03

Almis Grybauskas (Lietuva)

Almis Grybauskas Almis Grybauskas Nuotraukos autorius Dainius Dirgėla

Almis Grybauskas gimė1947 m. Gilūšyje (dab. Elektrėnų savivaldybė). Poetas, vertėjas, publicistas. 1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo mokytoju Klaipėdoje, vėliau laikraščių ir žurnalų Mokslas ir gyvenimas, Kinas bei kitų redakcijose. 1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos universitete, 1998 m. – T. Masaryko universitete Brno. 2002 m. ir 2003 m. vadovavo čekų kalbos seminarui Vytauto Didžiojo universitete. Aštuonių poezijos knygų autorius. Už rinkinį Toli blizga 2018 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu. Iš čekų kalbos išvertė M. Kunderos. V. Havelo. J. Hašeko J. Patočkos, L. Fukso ir kitų autorių knygų. Iš lenkų kalbos išvertė Cz. Miłoszo Pavergtas protas, Ulro žemė ir kitų kūrinių. Parašė esė tradicinės ir šiuolaikinės mitologizacijos temomis, straipsnių čekų spaudoje apie T. Venclovą, L. Karsaviną, A. Maceiną ir kitus. Išvertė poezijos ir prozos iš latvių, vokiečių, slovakų, prancūzų kalbų.

MŪSŲ PARTNERIAI

 

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kutūros ministerija
EU: Creative Europe
Versopolis
Dainava