Festivalių laureatai

Pagrindinis Poetinio Druskininkų rudens prizas – Jotvingių premija, kurią 1985 metais įsteigė Sigitas Geda. Ją už geriausią metų knygą ar publikaciją iš pradžių skirdavo komitetas, kurį sudarė visi ankstesni Lietuvoje gyvenantys šios premijos laureatai, o dabar – komitetas iš 4 Jotvingių, 2 Jaunųjų jotvingių ir Kultūros ministerijos atstovo. Jotvingių premiją finansuoja Druskininkų savivaldybė, o nuo 1998 metų 4/5 jos ir visą Jaunojo Jotvingio premiją remia Lietuvos kultūros ministerija.

Sovietiniais laikais 10 rublių dydžio Gedos premija CKalizuotų LTSR apdovanojimų fone buvo malonus pripažinimo ženklas tiems, kurie negalėjo nė sapnuoti anos valstybės malonių. Prasidėjus Poetiniams rudenims, Geda sutiko susieti savo premiją su mūsų visų renginiu. Pirmuoju Rudens jotvingiu tapo Henrikas Čigriejus, puikus poetas, per visą sovietmetį laikęsis nuošaly, bet taip ir nepašlovinęs sovietinės atributikos.

 

Jotvingių premijos laureatai

 

2023
Gvidas Latakas
Už eilėraščių knygą „Salos“ (Slinktys, 2022)
2022
Gintaras Grajauskas 
Už eilėraščių knygą „Nykstamai menkų dydžių poveikis megastruktūroms“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021)
2021
Dainius Gintalas
Už eilėraščių knygą „Vienos vasaros giesmė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021)
2020 
Alvydas Šlepikas
Už poezijos rinktinę„Mano tėvas žūsta“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019)
2019 Ramūnas Kasparavičius
Už poezijos rinktinę „Poezija“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019)
2018 Daiva Čepauskaitė
Už eilėraščių knygą „Baisiai gražūs eilėraščiai“ (leidykla „Žalias kalnas“, 2017)
2017 Gytis Norvilas
Už knygą „Grimzdimas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017)
2016 Eugenijus Ališanka
Už knygą „Stuburo tik punktyrai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016)
2015 Rolandas Rastauskas
Už knygą „Vienišos vėliavos“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014)
2014 Gintaras Bleizgys
Už eilėraščių knygą “Kai sėlinsi manes” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014)
2013 Jonas Kalinauskas
Už eilėraščių knygą “Mano sodo vagis” (leidykla “Kauko laiptai, 2013)
2012 Rimvydas Stankevičius
Už eilėraščių rinkinį „Ryšys su vadaviete“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012)
2011 Alfonsas Andriuškevičius
Už knygą „Vėlyvieji tekstai“ (leidykla „Apostrofa“, 2010)
2010 Viktorija Daujotytė
Už eilėraščių knygą “Balsā ūkūs' = Balsai ūkuose” (Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2010) ir monografijas: “Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008), “Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius” (Lietuvos dailės muziejus, 2009), “Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų.” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010)
2009 Valdemaras Kukulas
Už poezijos rinktinę “Mūsų šitie dangūs” (leidykla “Homo liber”, 2009)
2008 Aidas Marčėnas
Už eilėraščių knygą “Šokiai” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008)
2007 Almis Grybauskas
Už eilėraščių knygą „Apžvalgos spiralė“ (leidykla Homo liber, 2006)
2006 Kęstutis Navakas
Už eilėraščių knygą „Atspėtos fleitos“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006)
2005 Tomas Venclova
Už eilėraščių knygą „Sankirta“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005)
2004 Stasys Jonauskas
Už poezijos rinktinę „Žolės balsas“ (leidykla “Vaga”, 2004)
2003 Vladas Braziūnas
Už eilėraščių rinkinį „Būtasis nebaigtinis / Imparfait“ (išleido “Petro ofsetas”, 2003); Alicijos Rybalko rinktinės „Eilėraščiai“ vertimą į lietuvių kalbą (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003); Raimondo Jonučio rinktinės „Aušra kambary be langų“ sudarymą ir parengimą (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003)
2002 Jonas Zdanys
Už eilėraščių rinkinį „Dūmų stulpai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002) ir lietuvių poezijos vertimus į anglų kalbą
2001 Jonas Strielkūnas
Už poezijos rinktinę “Praėjęs amžius” (leidykla “Vaga”, 2001)
2000 Alfonsas Bukontas
Už eilėraščių rinktinę „Penktas metų laikas“ (leidykla “Vaga”, 1997) ir vertimus: “Bhagavadgyta”: poema (iš sanskrito k.) (leidykla “Vaga”, 1999), L. Karsavinas “Tai tu mane kvieti”: sonetai ir tercinos (iš rusų k., dvikalbė) (leidykla “Daigai” 2002”), M. Kulbakas. “Vilnius”: poema (jidiš, lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir rusų k.) (leidykla “Vaga”, 1997)
1999 Nijolė Miliauskaitė
Už eilėraščių knygą „Sielos labirintas“ (leidykla ”Vaga”, 1999)
1998 Marcelijus Martinaitis
Už eilėraščių rinktinę „Sugrįžimas“ (leidykla “Tyto alba” 1998)
1997 Antanas A. Jonynas
Už eilėraščių knygą „Krioklys po ledu“ (leidykla “Vaga”, 1997)
1996 Marijus Šidlauskas-Jonaitis
Už jotvingišką poezijos kritiką
1995 Sigitas Parulskis
Už eilėraščių rinkinį „Mirusiųjų“ (leidykla “Baltos lankos, 1994)
1994 Sigitas Geda
Už eilėraščių knygą “Babilono atstatymas” (leidykla “Vaga, 1994)
1993 Knuts Skujenieks
Už lietuvių liaudies dainų vertimus į latvių kalbą
1992 Donaldas Kajokas
Už knygą „Žuvusi avis“. (Leidykla „Vaga“, 1991)
1991 Henrikas Nagys
Už poezijos rinktinę „Grįžulas“ (Leidykla „Vaga“, 1990)
1990 Henrikas Čigriejus
Už eilėraščių rinkinį “Baltojo alksnio sodinimas“, eilėraščiai, Vilnius, Vaga, 1988
1989 Kazys Bradūnas
Už lietuviškos dvasios apraiškas jo poezijoje
1988 Alfonsas Nyka-Niliūnas
Už indėlį atnaujinant lietuvių poeziją
1987 Bronius Kutavičius
Už oratoriją “Iš jotvingių akmens”
1986 Vytautas P. Bložė
Už eilėraštį “Musa domestica”
1985 Kornelijus Platelis
Už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“

Jaunojo jotvingio premijos laureatai

 

2023
Birutė Grašytė-Black
Už knygą „Sumokėjau alyvmedžio lapais“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022)
2022
Ramūnas Liutkevičius
Už knygą „Šokis įsuka šviesą“ (Bazilisko ambasada, 2021)
2021
Nojus Saulytis
Už knygą „SMS gėlytė“ (Kitos knygos, 2020)
2020
Ieva Toleikytė
Už knygą „Raudonas slidus rūmas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020)
2019 Ernestas Noreika
Už knygą „Apollo“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019)
2018 Greta Ambrazaitė
Už knygą „Trapūs daiktai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018)
2017 Vytautas Stankus
Už knygą „Skruzdžių skandinimas“ („Versus aureus“ leidykla, 2016)
2016 Nerijus Cibulskas
Už knygą „Archeologija“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016)
2015 Mindaugas Nastaravičius
Už knygą „Mo“ (leidykla „Tyto alba“, 2014)
2014 Aivaras Veiknys
Už knygą „Paukštuko liudijimai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014)
2013 Ramunė Brundzaitė
Už knygą „Drugy, mano drauge“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013)
2012 Indrė Valantinaitė
Už eilėraščių rinkinį „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011)
2011 Marius Burokas
Už eilėraščių rinkinį „Išmokau nebūti“ (Leidykla „Tyto alba“, 2011)
2010 Antanas Šimkus
Už eilėraščių knygą “Sezonas baigtas” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010)
2009 Giedrė Kazlauskaitė
Už knygą „Heterų dainos“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008)
2008 Dainius Gintalas
Už knygą „Boa“ (leidykla „Kitos knygos“, 2007)
2007 Benediktas Januševičius
Už eilėraščių knygas “0+6: eilėraščiai-daiktai” (leidykla “Kitos knygos”, 2006) ir “Raugintu krauju” (leidykla “Naujoji Romuva” 2007)
2006 Vytautas Dekšnys
Už eilėraščių rinkinį “Iszimtys” (išleido Kitos knygos/Vario burnos, 2005)
2005 Sonata Paliulytė
Už eilėraščių knygą “P. S” (leidykla “Vaga”, 2005)
2004 Donatas Petrošius
Už eilėraščių knygą “Iš tvermės D” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004)
2003 Agnė Žagrakalytė
Už eilėraščių knygą “Išteku” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003)
2002 Gytis Norvilas
Už eilėraščių knygą “Akmen-skeltės” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002)
2001 Tomas S. Butkus
Už knygą-poemą „Mylintis organizmas” (išleido Pine Press / Vario burnos, 2000)
2000 Gintaras Beresnevičius
Už poeziją eseistikoje
1999 Gintaras Bleizgys
Už eilėraščių knygą „Vietovė. Šiaurė“ (leidykla “Vaga”, 1998)
1998 Darius Šimonis
Už eilėraščių knygą “Spiečius” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997)

MŪSŲ PARTNERIAI

 

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kutūros ministerija
EU: Creative Europe
Versopolis
Dainava