Apie poetus ir knygas

 

Trečiadienis, 19 rugsėjo 2018

Kornelijus Platelis

Kornelijus Platelis Kornelijus Platelis Nuotraukos autorius Saulius Vasiliauskas

Iš Jotvingių premijos istorijos: pirmoji Jotvingių premija - už vieną eilėraštį!

1985 m. Sigito Gedos įsteigtą premiją gavo poetas Kornelijus Platelis už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“. Artėjant PDR ir šių metų Jotvingių premijos laureato (-ės) paskelbimo akimirkai, prisiminkime pirmąja premija apdovanotąjį tekstą.

JOTVINGIO MALDA, ŠUOLIUOJANT Į PRIEŠĄ

Viešpatie,
Štai aš dar gyvas, bet jau išjojęs
Iš tavo gražaus pasaulio, sunkiam kelyje į dausas
Šuoliuoju dieviškos ieties priekyje,
Kartodamas šiurpią mirties ir pergalės giesmę.
Mane palaimino tėvas
Ir apraudojo motina,
Seserys žirgą lig vartų vedė, broliai
Jojo kartu lig miško.
Tavo valion dabar atiduodu savo alsavimą
Ir meldžiu išlaikyti jį kuo ilgiau krūtinėj,
Idant lig soties kūnų suspėtų perverti ietis
Ir kalavijo plienas neliktų alkanas.
Priešai it marios banguoja, suplūdę į mūsų šermenis,
Mes žinom: nė vienas jau neišvysim, kaip Saulės
Raustantis veidas palies ąžuolų viršūnes,
Tūkstantis vyrų
Tartum įkaitintas iešmas perversim priešo kariauną,
Įtempę visus raumenis,
Ir nujosim į kalną, tiesiai dausų šalin,
Lydimi kryžiuočių vėlių, į šviesą,
Į vaiskią šviesą, kur protėviai mūsų laukia,
Kur tu, galingas Perkūne,
Žvelgsi linksmai į minias belaisvių
Ir kvatosi skardžiu balsu iš klastingo jų dievo...
Nors nežinau, kokią vietą rengi man
Už savo ilgųjų skobnių, ar vertas
Būsiu puotauti su tavo narsiaisiais vyrais,
Bet žinau – tu myli savo karius, džiaugsmingai
Galvas dedančius tau po kojom,
Ir giedru veidu priimsi mūsų svaigaus bei karšto
Kraujo auką, mūs baltaveides vėles,
Kurias tau ši žemė aukoja, gimdydama
Žmones ir gyvius į mūsų gyvybėm
Ir žygiais pašventintą vietą...
Viešpatie,
Mes baigėme savo darbus gyvųjų slėny,
Nutraukėme meilės raiščius, nukirtome gailesčio pančius,
Paversk mus nūnai žaibu savo, keršto dvasia,
Švento įniršio viesulu,
Ir juodu mirties gūsiu tebūna kiekvienas mūsų atodūsis!

[1983 09]

 

MŪSŲ PARTNERIAI

 

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kutūros ministerija
EU: Creative Europe
Versopolis
Dainava